Research

Menu

Back

Choose Language

July 17, 2020

BILBoard juli 2020: Stabilisatie

Beleidsmakers van over de hele wereld hebben miljarden dollars uitgegeven in een tot nu toe succesvolle poging om te voorkomen dat de vraag instort, om het schrikbeeld van deflatie uit te bannen en om ondernemingen te helpen de pandemie te overleven, ongeacht hun omvang. Nu economieën weer worden opengesteld en de mobiliteit langzaamaan normaliseert, wijzen de gegevens op een stabilisatie. Naar het voorbeeld van China wordt ook de activiteit in de westerse wereld weer opgepakt, hoewel de industrie minder veerkrachtig blijkt dan de dienstensector. Als er één gegeven is dat jarenlang tekenend zal zijn voor deze crisis, is dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS: in een oogwenk waren ruim veertig miljoen Amerikanen hun baan kwijt. Inmiddels vallen de werkgelegenheidscijfers beter uit dan verwacht – na een dieptepunt van 14,7% in april is de werkloosheid in juni afgezwakt tot 11,1%. In de eurozone ligt het werkloosheidscijfer door werktijdverkorting en vergelijkbare maatregelen niet ver van het laagterecord van maart van 7,1% (dat cijfer lag in mei, het meest recente cijfer op datum van schrijven, op 7,4%). De werkgelegenheid is doorslaggevend. Vóór de crisis waren consumenten de belangrijkste drijvende kracht achter de wereldeconomie en als we willen dat het herstel ook daadwerkelijk doorzet is het belangrijk dat ze hun koopkracht of hun bereidheid om te consumeren niet verliezen. Het goede nieuws is dat het vertrouwen nog niet is verdampt. In de VS noteerde de Conference Board Consumer Confidence Index voor juni bijvoorbeeld de grootste toename sinds 2011 (uiteraard vanaf een bijzonder laag punt). De consument ziet de nabije toekomst minder somber in, maar blijft pragmatisch en rekent niet op een enorme opleving op economisch gebied. Zoals bekend komt vertrouwen te voet en gaat het te paard: een tweede besmettingsgolf zou dat allemaal ongedaan kunnen maken, hoewel nieuwe uitbraken vooralsnog tot beheersbare haarden beperkt lijken te blijven.

De cijfers zijn
veelbelovend, maar in het beleggingslandschap heerst nog veel onzekerheid. Door
de pandemie (die medisch gezien nog niet overwonnen is) heeft het vertrouwen
een deuk gehad, is het een ware uitdaging geworden om inkomsten te genereren en
vraagt men zich af in hoeverre belangrijke wereldwijde sectoren en industrieën
op lange termijn levensvatbaar zijn.

Tegelijkertijd
zien beleggers zich door de lagere rendementen gedwongen om meer risico's te
nemen voor dezelfde inkomsten. Na het dieptepunt in maart zijn de
aandelenmarkten voortdurend gestegen. In eerste instantie werd deze opleving
ondersteund door liquiditeitsinjecties van centrale banken, om vervolgens
aangewakkerd te worden door snelgroeiende bedrijven die bewezen tijdens een
lockdown winst te kunnen boeken. Het momentum en optimisme over de komende
maanden zijn grotendeels te danken aan het bewijs dat de wereldeconomie weer
draaiende is. De wereldwijde aandelenmarkten zijn daarmee (op basis van de
koers-winstverhoudingen) op hun duurst sinds de internetzeepbel van begin deze eeuw.

AANDELEN

We handhaven onze
neutrale aandelenweging, met een focus op hoogwaardige, op groei georiënteerde
bedrijven waarvan we geloven dat ze het op lange termijn goed blijven doen. Op
korte termijn zouden op waarde gerichte bedrijven, cyclische ondernemingen en
smallcaps (met gunstigere relatieve waarderingen) inderdaad een lichte stijging
kunnen laten zien, met name als de heropening van de wereldeconomie volgens
plan verloopt, maar we moeten op onze hoede blijven: als waarde-aandelen uit
zwang raken, gebeurt dat ongenadig en zonder waarschuwing. Bij aanhoudend lage
rendementen zal het dividend naar de voorgrond treden.

ESG-gerichte
bedrijven hebben een outperformance geleverd en nu de pandemie ervoor zorgt dat
duurzaamheid steeds meer de boventoon voert, verwachten we dat deze trend zich
voortzet. Christine Lagarde heeft voorgesteld om het activa-aankoopprogramma
van de ECB in te zetten om haar groene doelstellingen na te streven: zo kan de
centrale bank haar "bruine" obligaties van koolstofintensieve
bedrijven van de hand doen ten gunste van obligaties van groenere emittenten.
ESG-bedrijven zijn doorgaans van hogere kwaliteit en we richten ons in het
bijzonder op bedrijven die de controles van de toezichthouders glansrijk
doorstaan.

De pandemie heeft de weg naar een gedigitaliseerde economie sneller
geplaveid dan voor mogelijk werd gehouden. Volgens cijfers van Gartner en IDC
is de markt voor pc's in het tweede kwartaal ten opzichte van dezelfde periode
in 2019 met 3% gegroeid, waarbij er ruim 64 miljoen pc's over de hele wereld
werden verscheept doordat distributeurs en detailhandels hun voorraden
aanvulden. Veel activiteiten op het gebied van werk en opleidingen zijn online
voortgezet en daardoor is de verkoop van laptops, notebooks en tablets fors
gegroeid. Om relevant te blijven, zijn bedrijven genoodzaakt zichzelf opnieuw
uit te vinden – en dat moet in een hoog tempo gebeuren. We zijn ervan overtuigd
dat bepaalde sectoren ingrijpende en blijvende veranderingen zullen ondergaan,
zowel ten goede als ten kwade (zo worden sommige bedrijfsmodellen mogelijk
overbodig door verstoringen en de zogenaamde deeleconomie), en dat zal
aanzienlijke implicaties voor de beleggingsmarkt met zich meebrengen. We
richten ons op bedrijven die op lange termijn munt kunnen slaan uit de
toenemende verschuiving naar digitale en online consumptie. Daardoor krijgt de
VS automatisch een bijzonder prominente plaats in de portefeuilles: het
leeuwendeel van de pioniers uit de Vierde Industriële Revolutie is daar
gevestigd, terwijl de Europese economie traditioneler is.

Banken hebben
kwetsbaar ogende activa gefinancierd zoals auto's, vliegtuigen en schepen, en
de uitzonderlijk lage rentes zijn bijzonder schadelijk voor hun
bedrijfsmodellen. Tegelijkertijd mogen bepaalde segmenten van de brede
financiële sector, zoals verzekeraars en financiële-dataverwerkers die naar
digitalisering streven, niet buiten beschouwing blijven.

VASTRENTENDE WAARDEN

Tijdens eerdere
herstelfases steeg de lange rente aanvankelijk snel, vooruitlopend op groei en
inflatie. Dit keer blijft de rente waarschijnlijk op een historische dieptepunt
staan: het lijkt erop dat de Fed de beleidsrente voor de nabije toekomst vlak
boven het nulpunt houdt (we verwachten geen negatieve rente), terwijl de rente
van de ECB onder nul blijft. Hoewel staatsobligaties geen bijdrage aan het
rendement leveren (zelfs de spreads van perifere landen zijn verkrapt), bieden
ze een doeltreffende diversificatie om het aandelenrisico te compenseren.
Daarom vormen ze een vast onderdeel van onze portefeuilles.

In de huidige
omstandigheden kunnen er geen grotere inkomsten gerealiseerd worden zonder meer
portefeuillerisico te aanvaarden. Het diversifiëren van de risicobronnen, zoals
liquiditeits-, krediet- en renterisico, is daarbij essentieel. In het
investment-grade-segment kunnen de spreads nog altijd verder verkrappen en we
stellen onze blootstelling aan deze activaklasse zorgvuldig samen door
hoogwaardige emittenten met een sterke vrije-kasstroom en een gezonde balans te
selecteren. Juist nu mogen beleggers niet nalaten zorgvuldig due diligence te
doen voordat ze bedrijfsobligaties aankopen. Veel ondernemingen die al
jarenlang tussen leven en dood balanceerden, met een schuldenlast die niet te
torsen viel, zijn in leven gehouden door staatssteun – voor nu. Bijvoorbeeld in
het Amerikaanse high-yield-segment kunnen bedrijven op minder directe steun van
de Fed rekenen en ook in vergelijkbare marktsegmenten neemt het aantal
wanbetalingen al geleidelijk toe (met afgelopen maand een stijging tot 6%).

NAWOORD

Hoewel het nuttig kan zijn om wat kruit droog te houden voor opportunistische kansen die zich kunnen voordoen, zouden beleggers er goed aan doen volledig belegd te zijn. Het is zonder twijfel verleidelijk om op meer duidelijkheid te wachten (op epidemiologisch en economisch vlak), maar dit zou het bereiken van langetermijndoelen kunnen belemmeren. In plaats daarvan zijn we van mening dat beleggers hun portefeuilles geleidelijk moeten herbalanceren om tot een gediversifieerde allocatie met een verstandige risicobenadering te komen. Na de recente stijging van de aandelenkoersen is dit mogelijk het moment om wat winst te nemen en het geld weer aan het werk te zetten – eventueel in bedrijven die de vruchten zullen plukken van de structurele verschuivingen richting duurzaamheid en digitalisatie, zoals we eerder aanstipten.

Positie: Geeft aan of we positief, neutraal of terughoudend tegenover de activaklasse staan | Verandering: Geeft aan hoe onze blootstelling is veranderd sinds het assetallocatiecomité vorige maand samenkwam


More

April 22, 2024

News

Paris Olympics 2024: Costs under cont...

    This summer, 16 million visitors are expected to descend upon Paris for the 2024 Olympics. For the host country, the Games can be...

April 22, 2024

Bilboard

BILBoard May 2024 – Rate cut reality ...

The past month has brought a string of stronger-than-expected data from the US, further corroborating the idea of a no-landing scenario. The labour market is...

March 22, 2024

Bilboard

BILBoard April 2024 – Shifting sands ...

The sands in the investment landscape have shifted in that it appears major central banks have tamed inflation without triggering a deep economic downturn. At...

March 11, 2024

News

Are we watching an AI bubble inflate?

After hitting a new all-time high at the beginning of March, the S&P 500 might be on track for one of its best first quarters...

March 7, 2024

News

Weighing the impact of global warming...

  It’s peak ski season, but snow sport aficionados are arriving on European slopes to discover that a crucial ingredient is in short supply: snow....

All articles