Research

Menu

Back

Choose Language

November 4, 2020

BILBoard oktober 2020: de coronastorm doorstaan

De groeiprognoses zijn over de hele linie verbeterd doordat de wereld een van de ergste recessies ooit verrassend snel te boven gekomen is; Het IMF voorziet voor de wereldeconomie momenteel een krimp van 4,4% over 2020, 0,8% beter dan in juni verwacht werd. Dit is hoofdzakelijk terug te voeren op de kolossale steunpakketten vanuit fiscale en monetaire hoek en de indamming van het virus in China en andere Aziatische landen. Er hangt echter nog een donkere, coronavormige wolk boven de economie die het ontluikende herstel onder water dreigt te zetten en het vertrouwen, de consumptie en de investeringen ondermijnt. Sommige landen zijn beter in staat de pandemie door te komen dan andere (zowel qua gezondheidszorg als beleid) en het is dan ook logisch dat het herstel zeer ongelijk verloopt.

Hoewel de VS met
drie miljoen actieve virusbesmettingen te kampen heeft, stabiliseert de
economie dankzij de inspanningen van het ministerie van Financiën en de Federal
Reserve. Het ondernemersvertrouwen is aan de beterende hand en de industriële
productie steeg vier maanden op rij, tot een matiging in september van -0,6%
(die impliceert dat het moeilijk is gelijke tred te houden als het virus nog
welig tiert). Aan de kant van de consumenten verbeterde het sentiment in
oktober: de detailhandelsverkopen liggen hoger dan vóór de pandemie (met het
zwaartepunt op onlineverkoop, supermarkten en bouwmarkten) en de vastgoedmarkt
is in een stroomversnelling terechtgekomen. De levensvatbaarheid van dat
vertrouwen is echter ook afhankelijk van eventuele aanvullende
begrotingsstimuli ter ondersteuning van de economie en de arbeidsmarkt. Het
werkloosheidscijfer is weliswaar gezakt naar 7,9%, maar de langdurige
werkloosheid (27 weken of langer zonder werk) kruipt langzaam omhoog, onlangs
nog met 781.000 tot 2,4 miljoen, en de onderhandelingspositie van werknemers
bij salarisonderhandelingen is ondermijnd door de zwakte op de arbeidsmarkt. De
inflatie vertoont nog altijd een stijgende trend, wat erop wijst dat de
economie zich herstelt. We zien echter geen reden om aan te nemen dat de
inflatie opeens gaat pieken, wat een beleidswijziging van de Fed teweeg zou
brengen (zeker gezien haar nieuwe gemiddelde inflatiedoelstelling). De
Amerikaanse verkiezingen baren enige zorgen en kunnen tijdelijk tot meer
volatiliteit leiden (met name als de uitslag betwist wordt), maar uiteindelijk
zijn economische cycli veel belangrijker voor activaklassen dan de
samenstelling van de Amerikaanse regering. Wat valuta betreft, zijn de
vooruitzichten voor de Amerikaanse dollar minder gunstig vanwege de neerwaartse
druk omwille van dubbel tekort  (tekort
op zowel de handelsbalans als de begroting), dat mogelijk verder zal uitdijen
als de Democraten de verkiezingen winnen.

Voor de eurozone
verwacht het IMF een krimp van -10,2%. Waarschijnlijk worden er nog meer buien
voorspeld naarmate duidelijk wordt in hoeverre het gedrag van consumenten is
veranderd door de tweede ronde van lockdowns en beperkingen. Het momentum in de
industriële sector is al duidelijk afgeremd en de arbeidsmarkt zit met
waterschade door het virus; het werkloosheidscijfer is sinds maart alleen maar
gestegen (onlangs tot 8,1%) en de inflatie is zo goed als verdampt (-0,3% in
september), gedeeltelijk door de sterkere euro.

Na regen komt
zonneschijn: in China is de epidemie bijna uitgedoofd en breekt het economische
zonnetje door. Het land is een uitzondering omdat het naar verwachting een
positieve groei over 2020 weet te noteren; het IMF verwacht een groei van 1,9%,
gevolgd door 8,2% in 2021. Zowel de externe als de binnenlandse vraag komt weer
op gang en China voert bepaalde activiteiten die uitbesteed waren, weer in
eigen land uit.

In andere
opkomende markten hangt nog steeds de dichte mist van de pandemie. Het IMF
voorspelt een groei van -8,1% in Latijns-Amerika, omdat "de toch al
ongunstige vooruitzichten" worden "beneveld door de pandemie",
terwijl de Indiase economie volgens zijn prognose met -10,3% zal krimpen.
Olie-exporterende bedrijven zijn bijzonder in het nadeel.

Obligaties

We handhaven onze bestaande posities binnen ons
obligatiesegment, met zowel in ontwikkelde als opkomende markten een voorkeur
voor hoogwaardige bedrijfsobligaties.

Hoewel we een laagje staatsobligaties hebben
aangehouden als bescherming tegen een toename van de volatiliteit, zijn we
normaal gesproken terughoudend met deze activaklasse, vooral ten aanzien van
staatsobligaties uit de VS of met een langere looptijd. De peilingen geven de
Democraten een reële kans op winst in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Met een Democraat in het Witte Huis krijgt de VS mogelijk een veel omvangrijker
steunpakket (circa USD 2 miljard) dan onder een Republikeinse president, wat de
rente waarschijnlijk zal opstuwen. Momenteel zijn onderwogen posities in
Treasury's dan ook alomtegenwoordig.

Bedrijfsobligaties hebben ook gunstige
vooruitzichten dankzij de aanhoudende steun van centrale banken. Naar
verwachting blijft de ECB voor maximaal EUR 10 miljard per maand aan obligaties
opkopen. Economen verwachten dat de ECB in december 2020 met meer
stimuleringsmaatregelen zal komen en bekend zal maken dat het noodprogramma tot
eind 2021 wordt voortgezet. De Amerikaanse obligatiemarkt staat nu op eigen
kracht: de Fed heeft haar obligatieaankopen kunnen terugschroeven en gebruikt
nu nog maar een fractie van de vuurkracht waarover ze beschikt. De opkoop door
de Fed is weliswaar grotendeels symbolisch, maar als het programma niet wordt
verlengd en inderdaad in december afloopt, loopt de volatiliteit mogelijk op.

De koersen van high-yield-obligaties bleven vlak.
Europa heeft een laag wanbetalingspercentage. In de VS ligt dat iets hoger
(vier vijfde van de wanbetalingen komt echter uit de zwaar getroffen
energiesector). We gaan binnen deze activaklasse selectief te werk en onze
voorkeur gaat uit naar bedrijven zonder een torenhoge schuldenlast. Onder de
obligaties uit opkomende landen zijn bedrijfsobligaties nog altijd de
aantrekkelijkste activaklasse.

Aandelen

We handhaven onze overwogen positie in de VS en doen onze Europese
blootstelling gedeeltelijk van de hand, ten gunste van China.

Ondanks stijgende besmettingscijfers waren de
Amerikaanse aandelenmarkten tot de laatste week van oktober en na de correctie
van september stabiel. Het resultatenseizoen over het derde kwartaal is beter
uitgevallen dan gevreesd werd (ruim 80% van de bedrijven in de S&P 500
kwamen met een positieve verrassing), maar het is nog steeds hard op weg het op
een na slechtste kwartaal sinds de financiële crisis van 2008 te worden.
Bovendien scheppen de prognoses nog geen duidelijkheid. Voor de VS ziet de
toekomst er rooskleuriger uit, aangezien het de regio is met de meeste
prominente groeibedrijven en bedrijven die opbloeien door de lockdowns. De hoop
op nieuwe stimuleringsmaatregelen stuwt de toch al hoge waarderingen nóg verder
omhoog – het
wordt dus voor bedrijven een ware uitdaging om in 2021 resultaten te behalen
die voldoen aan de verwachtingen. De VS is de enige regio met een licht positieve herziening,
maar deze voorsprong is afgevlakt nu analisten sceptischer worden – een
ontwikkeling die we nauwgezet in het oog houden, zeker naarmate de winstcijfers
naar buiten gebracht worden.

Aangezien de eurozone in vrijwel ieder opzicht onderdoet
voor de Amerikaanse markt, hebben we onze onderweging verder opgeschroefd door
een deel van onze Europese posities te verkopen ten gunste van Chinese
aandelen. De hervormingen in China zijn in een stroomversnelling
terechtgekomen: buitenlandse beleggers krijgen bredere toegang tot de markt en
dat is gunstig voor de groeiperspectieven, terwijl sectoren als technologie,
gezondheidszorg en consumptie de drijvende krachten achter het rendement zijn.

Wat stijl betreft, is het beleid van langdurig lage rente
gunstig voor groeibedrijven en hoogwaardige aandelen. Op sectorniveau gaat onze
voorkeur uit naar gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen en IT en een aantal
laat-cyclische sectoren zoals materialen en nutsbedrijven, waarvan de
winstverwachtingen fors naar boven zijn bijgesteld. Het rendement loopt per
sector sterk uiteen en daarom geeft selectiviteit de doorslag. We identificeren
nog altijd liever de best presterende bedrijven per sector in plaats van op
bepaalde sectoren als geheel in te zetten.

Grondstoffen

Ondanks de
tijdelijke consolidatie in september hebben we een constructieve
langetermijnvisie op goud. Edelmetalen-ETF's konden torenhoge kapitaalinstromen
noteren en de koersen klimmen snel op – sneller dan het gemiddelde over honderd
dagen. De verhoogde inflatieverwachtingen blijven gunstig.

We zijn negatief
gestemd over olie. Hoewel de vraag onlangs op gang is gekomen, voornamelijk
dankzij China, zal diezelfde vraag waarschijnlijk weer onder druk komen te
staan als overheden met nieuwe beperkende maatregelen komen. Door de tweede
ronde van lockdowns beschikken de OPEC-landen over minder flexibiliteit om de
productie te verhogen zoals dat gepland was voor januari 2021.

Conclusie

De Japanners hebben vijftig verschillende woorden voor regen. In de snelheid van het herstel vinden we wereldwijd net zoveel variatie, en we streven ernaar ons te positioneren in de landen die het best presteren – namelijk de VS en China. In de komende kwartalen wordt het vermogen van landen om de pandemie in te dammen doorslaggevend voor het verloop van het economische herstel, maar weer of geen weer, een goed gediversifieerde portefeuille met hoogwaardige activa is de beste manier om de storm door te komen.

Positie: Geeft aan of we positief, neutraal of terughoudend tegenover de activaklasse staan. Verandering: Geeft aan hoe onze blootstelling is veranderd sinds het assetallocatiecomité vorige maand samenkwam


More

July 16, 2024

News

Tourism, a fragile pillar of Europe&#...

  Accounting for around 10% of the EU's GDP, tourism is one of the key pillars of the European economy, with a considerable impact on...

July 1, 2024

News

Can US households continue driving gr...

Consumers are the Atlas holding up the American economy. With the US representing around one-quarter of global output, and with personal consumption accounting for an...

June 21, 2024

Bilboard

BILBoard – Summer 2024

Despite tight monetary conditions, the global economy held up remarkably well throughout the first half of 2024. From this point on, it appears to be...

June 3, 2024

News

European energy – everything under co...

Prior to the invasion of Ukraine in February 2022, the lion’s share of Europe’s energy imports came from Russia. It accounted for 28% of the...

May 24, 2024

Bilboard

BILBoard June 2024 – Time for equity ...

  A study has found that, this summer, Americans wishing to see Taylor Swift’s record-breaking Eras Tour might be better off coming to Europe to...

All articles